Vítám vás na stránkách cskotelna

Vítám vás na stránkách cskotelna

Příkazy

 

 

Hráči mají na serveru vlastní příkazy, pomocí kterých mohou zobrazit svoje statistiky, zjistit informace o další mapě nebo ip a steam hráčů.

Příkazy do chatu:

 • rockthevote (rtv)   -hlas pro předčasné ukončení mapy

 • listmaps   -vypíše do konzole mapy na serveru
 • nominations   -zobrazí nominované mapy
 • napoveda   -zobrazí informace o nominaci a hlasování map
 • /rankstats   -zobrazí vaši statistiku
 • /statsme   -zobrazí vaši statistiku pro tuto mapu
 • /score   -zobrazí statistiku týmů
 • /report   -zobrazí týmu vaše hp, armor, zbraň a počet nábojů
 • /hp   -zobrazí podrobnosti o vašem zabití
 • /me   -zobrazí vaši statistiku zasahů v tomto kole
 • motd   -zobrazí pravidla a příkazy pro hráče
 • status   -zobrazí status serveru(mapa, steam hráčů, nastavení serveru)
 • kotelna   -zobrazí webové stránky Kotelny
 • nextmap   -zobrazí další mapu
 • timeleft   -zobrazí kolik zbývá do konce mapy
 • thetime   -zobrazí aktuální čas
 • resetscore   -vynuluje vaše skóre
 • /menu   -zobrazí menu s hlavními informacemi (pravidla, příkazy, admini)
 • /mute   -zobrazí menu, ve kterém můžete blokovat zprávy od např. vulgárního hráče

Příkazy do konzole:

 • amx_ip   -vypíše ip adresy(i k jaké zemi jsou přidruženy) a steamid hráčů
 • status   -vypíše steamid hráčů
 • cl_righthand 1   -přepne zbraň do pravé ruky
 • kill   -sebevražda
 • room_type 0   -vypne ozvěnu
 • name "nový nick"   -změní se vám nick

Standardní příkazy pro klienta do konzole:

 • ambient_fade 100   -nastavuje délku do které slyšíte určité zvuky (např. v Italy zvuk radia)
 • appenddemo lolek   -pokračuje v nahrávání již existujícího dema s názvem lolek
 • bind "key" "příkaz"   -přiřadí klávese příkaz např. bind "f1" "say ahoj"
 • cl_crosshair_color "50 250 50"   -změní barvu zaměřovače (v tomto případě na zelenou)
 • cl_crosshair_size "small"   -velikost zaměřovače (small, medium, large)
 • cl_crosshair_translucent "0"   -vypne/zapne průhlednost zaměřovače
 • cl_observercrosshair 1   -zapne křížek v spectator módu (0 = off)
 • cl_righthand 1   -přepne zbraň do pravé ruky (0 do levé)
 • cl_showfps 1   -zapne zobrazování počtu snímků za sekundu
 • clear   -smaže všechno z konzole
 • cmdlist   -vypíše seznam všech příkazů do konzole
 • connect 88.86.107.57:27205   -připojíte se na server s danou ip adresou
 • cvarlist   -vypíše do konzole seznam všech nastavitelných parametrů a jejich aktuální hodnoty
 • disconnect   -odpojíte se ze serveru
 • drawradar   -zapne radar
 • exec x.cfg   -vykoná všechny příkazy, které obsahuje soubor x.cfg
 • exit   -vypne hru
 • gamma 3   -nastaví výšku gammy (při nastavení gamma 99 a vyšší vám začnou při střelbě modely ostatních hráčů blikat na červeno, což se může v tmavých prostorech hodit)
 • hideconsole   -skryje konzolu
 • hideradar   -vypne radar
 • hisound 1   -zapne zvuk vyšší kvality - 1=22kHz, 0=11kHz
 • hud_centerid 1/0   -zapne/vypne zobrazení jména hráče (když míříte na hráče bude se vám vypisovat jeho jméno a zdraví)
 • hud_fastswitch 1/0   -zapne/vypne "rychle přehazování". Když je 0, musíte výběr zbraně potvrdit střelbou, Když je 1 jen stlačíte klávesu, na které je nastavený slot 1/2/3 a zbraň se vám okamžitě hodí do ruky
 • hud_saytext_time 5   -nastavíte jak dlouho vám na obrazovce zůstanou say a say_team správy (0=žádné správy na obrazovce)
 • kill   -sebevražda
 • m_filter 1/0   -zapne/vypne filtrování myši (smoothing)
 • m_pitch 0.022   -nadstavíte "mouse pitch" (rychlost pohybu myši směrem nahoru a dolu). Zápornými čísly nastavíte inverzní mouselook
 • m_yaw 0.022   -nastavíte rychlost pohybu myši směrem do stran
 • name "nový nick"   -změní vám nick
 • net_graph 1/2/3   -zapne zobrazování fps, přijatých, odeslaných a ztracených údajů na vašem monitoru
 • nosound 1/0   -zapíná/vypíná zvuky
 • ping   -zjistíte zpoždění (ping) ostatních hráčů na serveru
 • playdemo x   -pustíte demo ze souboru "x.dem" v normální rychlosti
 • playvol 9   -nastaví hlasitost při přehrávání dema
 • quit   -vypne hru
 • record x   -začne nahrávat demo do adresáře cstrike
 • retry   -4x se pokusí napojit na server, na který už pokusy o připojení selhaly
 • say_team xxx   -příkazem chatujete z teamem - napíšete say_team mezera a chat určený pro spoluhráče
 • say xxxx   -příkazem chatujete - napíšete say: mezera a svůj text
 • scr_conspeed   -nastavíte, jak rychle se konzola "vyroluje"
 • snapshot   -udělá screenshot a uloží do adresáře cstrike ve formátu .tga
 • screenshot   -udělá screenshot a uloží do adresáře cstrike ve formátu .bmp
 • sensitivity 5.0   -nastavuje citlivost myši
 • setinfo dm 1   -zapne zobrazování brifingů při změně mapy (0 = off)
 • showbriefing   -zobrazí se vám brifing mapy
 • startdemos   -začne v pořadí přehrávat dema
 • stop   -zastavíte nahrávání dema
 • stopdemo   -zastavíte přehrávaní dema
 • stopsound   -zastavíte přehrávání zvuků
 • viewdemo x   -začne přehrávat demo s možností nastavení posunu a rychlosti
 • timedemo x   -přehraje x.dem soubor s maximálními možnostmi fps a hlasy přiměřené fps
 • timeleft   -zjistíte kolik času zůstává do konce mapy
 • timerefresh   -slouží na zjištění fps vašeho PC (vaše postava se otočí o 360 stupňů a CSko vám spočítá, kolik fps vidíte za těchto 360 stupňů).
 • violence_ablood 1/0   -zapne/vypne zobrazování krve
 • room_type 0   -vypne ozvěnu
 • fastsprites 0   -při hodech smoke granátů si zapínáte realitu zobrazovaných smoke puffs - rozsah je od 0 do 2, 0 = nejvíc realistické, při hodnotě 1 nebude smoke šedý, ale bílý
 • max_shells 300   -maximální množství zobrazovaných nábojnic
 • r_drawviewmodel 1/0   -zapne/vypne zobrazování zbraně na monitoru (slouží na zvýšení fps)
 • r_dynamic 1/0   -zapne/vypne "dynamické osvětlování"
 • r_mmx 1/0   -vypne/zapne MMX počítání (podporované MMX procesory)
 • r_decals 0   -nastavíte maximální počet decal (=stopy po kulkách, krv...)
 • cl_himodels 0   -vypne detailní modely
 • gl_picmip 2   -sníží detaily, čím vyšší číslo, tím nižší detaily, ale větší fps, hodnoty 0-4)
 • gl_playermip 2   -sníží detaily hráčů (hodnoty 0,1,2)
 • gl_round_down 3   -sníží detaily textur (čím vyšší číslo, tím nižší detaily, ale větší fps)
 • gl_cull 1   -zapíná rendering pouze viditelných objektů, 0 vypíná
 • gl_clear 0   -vypíná opravu na sebe nedoléhajících textur, 1 zapíná
 • gl_ztrick 1   -vyskytnou-li se problémy(především blikání vzdálených objektů) nastavte na 0
 • r_mirroralpha 0   -1 zapíná možnost použití reflexivních textur, 0 vypíná
 • r_lightmap 1   -0 zapíná kvalitnější tzv. lightmapové osvětlení a 1 zapíná rychlejší tzv. vertexové osvětlení
 • gl_lightholes 0   -pokud nastavíte r_lightmap na 0, potom tuto hodnotu nastavte na 1,jinak na 0
 • cl_weather 0   -vypne počasí (např. déšť v aztecu)
 • r_detailtextures 0   -vypne kvalitnější textury